Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Kościół cysterski w Oliwie, dzisiejsza bazylika archikatedralna, posiadał w przeszłości kilka instrumentów organowych, które nie zachowały się do dnia dzisiejszego. W 1577 roku wojska gdańskie w trakcie walk prowadzonych z królem polskim Stefanem Batorym zniszczyły kościół i dwa zespoły organowe będące w jego wyposażeniu. Następny instrument zbudowany w latach 1603-1604 przez mistrza z Prus Wschodnich Christiana Neumanna został zrabowany w 1626 roku przez wojska szwedzkie.

Obecne, znane na całym świecie, organy oliwskie pochodzą z 1788 roku i są autorstwa Johanna Wulfa. Składają się z trzech instrumentów; małych i dużych organów oraz pozytywu. Udoskonalane w późniejszych latach do dzisiejszego dnia zachwycają pięknym brzmieniem. Ich historia i opis jest treścią niniejszego przewodnika.

Harmonogram koncertów organowych