Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Dla turystów organizowane są w archikatedrze dwudziestominutowe koncerty ukazujące możliwości dźwiękowe tych unikatowych organów. Niepowtarzalne przeżycia gwarantuje nam muzyka wygrywana na trzech jednostkach organowych - dużych organach, małych znajdujących w transepcie południowym i pozytywie organowym. Atrakcją są dodatkowe efekty wizualne charakterystyczne dla zabytkowych organów takie jak: obracające się gwiazdy i księżyce, putta dzwoniące dzwonkami i anioły poruszające trąbkami. Koncerty odbywają się w podanych niżej terminach:

listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec – dni powszednie i soboty – 1200, niedziele – 1500

kwiecień - dni powszednie i soboty – 1100, 1200, niedziele – 1500, 1600

maj - dni powszednie i soboty – 1000, 1100, 1200, 1300, niedziele i święta – 1500, 1600

czerwiec – dni powszednie – 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, soboty - 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 – niedziele - 1500, 1600,  1700

lipiec/sierpień - dni powszednie - 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1700, soboty - 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 – niedziele i święta - 1500, 1600,  1700

wrzesień – dni powszednie i soboty - 1000, 1100, 1200, 1300, niedziele – 1500, 1600

październik - dni powszednie i soboty - 1100, 1200, niedziele – 1500

Demonstracji organów nie ma w następujące dni: 1 i 6 stycznia, w środę popielcową, w święta wielkanocne, w Boże Ciało, 1 i 2 listopada oraz od 23 do 31 grudnia. Latem natomiast w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej można wysłuchać dłuższe koncerty zaproszonych artystów z różnych krajów.