Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Archikatedra oliwska to dawny kościół cysterski. Zbudowana na rzucie krzyża łacińskiego jest trzynawową bazyliką z nawą środkową, niższymi nawami bocznymi, przykrytymi dachem pulpitowym, transeptem i obejściem prezbiterium (ambitem). Gotycka w swej zewnętrznej formie wyposażona jest w sakralne dzieła sztuki renesansowej, barokowej, rokokowej i klasycystycznej o wysokim poziomie artystycznym.

Niniejszy przewodnik napisałem wspólnie ze śp. ks. prałatem Brunonem Kędziorskim. Dziękuję mu za współautorstwo.